Copyright - www.glemsom.dk

Den lille Lommebog på Internettet
www.glemsom.dk
©
Vand og hårdhed

www.glemsom.dk Home - Start
www.glemsom.dk Søg i Lommebogen
www.glemsom.dk Indholdsfortegnelse
www.glemsom.dk A.A. Milne
www.glemsom.dk Seneste ændring
www.glemsom.dk Søg job på nettet
www.glemsom.dk Hjemmet
www.glemsom.dk Internet og Mobil
www.glemsom.dk Kalender
www.glemsom.dk Kongehuset
www.glemsom.dk Lande
www.glemsom.dk Love
www.glemsom.dk Natur
www.glemsom.dk Sprog
www.glemsom.dk Tal og mål
www.glemsom.dk Kontakt os

Vand i din hane - hårdhed m.v.

Hårdhedsgrad total
Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand; et lille giver blødt vand.
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader - ºdH - og vandet kan karakteriseres efter følgende skala: Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk

ºdH

Karakteristik 
0 - 4 meget blødt
4 - 8 blødt
8 - 12 middelhårdt
12 - 18 temmelig hårdt
18 - 30 hårdt
over 30 meget hårdt


(1
ºdH = 17,86 PPM Amerikansk hårdhed - 1,25. Engelsk hårdhed - 1,78. Fransk hårdhed)

Total hårdhed = forbigående + blivende hårdhed. Den forbigående hårdhed kan bringes ud af vandet ved opvarmning, således at den del calcium og magnesium, der er bundet til bicarbonat, udfældes som calciumcarbonat (kedelsten).  Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk
Den blivende hårdhed bestemmes som forskellen mellem den totale og den forbigående og kan angives som den mængde calcium og magnesium, der svarer til sulfat og evt. chlorid.
Der er ikke stillet vandkvalitetskrav til hårdhed, men den totale hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 ºdH.

pH
pH er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Hvis pH er større end 7 er vandet basisk; mindre end 7 er det surt.

Højst tilladte værdi: 8,5. Vejledende værdi: 7,0-8,0

pH er en indikator for om vandet er syrligt eller basisk. pH angives på en skal fra 0-14 med surheden i den lave ende og alkalisk i den høje ende. En pH på 7,0 er neutral ligesom destilleret vand. Det er balancen mellem frie hydrogen- (H+) og hydroxyl (OH-) ioner, der medfører vandets surhed eller alkanitet. pH skalaen er ikke lineær. Ethvert trin op eller ned i forhold til 7,0 medfører en ændring på 10 gange.  

dH er en indikator for vandets hårdhed. dH er et udtryk for mængden af en række opløste mineraler i vandet. Det måles enten i ppm (parts per million) eller i dH (tyske hårdhedsgrader "deutche hardnung").

Ledningsevne
Ledningsevne eller konduktivitet er udtryk for vandets indhold af opløste salte og kan benyttes som en hurtig metode til kontrol af vandets saltindhold. Jo flere opløste salte, jo flere ioner og derved højere ledningsevne. Ledningsevne er således et udtryk for mængden af opløste salte, målt i milli Siemens pr. meter Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk

Vejledende værdi typisk større end 30 mS/m

Permanganattal
Kaliumpermanganattallet er udtryk for vandets indhold af ilteligt organisk stof. Højt permanganattal kan indikere, at vandet er forurenet.

Højst tilladte værdi: 12 mg/l. Højere værdi kan fastsættes med særlig godkendelse.

Calcium, Ca++   Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk
Calcium er sammen med magnesium en hårdhedsdanner, og der stilles ikke separate vandkvalitetskrav til calcium. Se under hårdhed.

Magnesium, Mg++
Magnesium er sammen med calcium en hårdhedsdanner. For højt indhold kan give smagsproblemer. Se i øvrigt under hårdhed.

Højst tilladte værdi: 50 mg/l. Højere værdi kan fastsættes med særlig godkendelse.

Temperatur
Vandets temperatur i ledningsnettet Denne side er kopieret fra www.glemsom.dk

Højst tilladte værdi: 12 °C

Udseende, Lugt og Smag
Drikkevand skal være klart, fri for bundfald, og det må ikke have afvigende udseende, lugt eller smag – bortset fra lugt og smag af klor, som visse steder bruges som desinfektionsmiddel. Lugt og smag vurderes organoleptisk af rutinerede medarbejdere i laboratoriet, mindst 2 bedømmelser ved afvigende resultater.

Til toppen

 
 
  
 

 
Ønsker du flere hits på din hjemmeside?
klik her

      
Senest opdateret: fredag den 29. august 2014
Siden er fremvist:
Copyright © 2003-2012 www.glemsom.dk. Kopiering og gengivelse af tekst uden tilladelse er ikke tilladt jf. gældende lovgivning. Den lille Lommebog på Internettet fralægger sig ethvert ansvar ved fejl på siderne

 

 

Stop børneporno på  Internettet - klik her 

Fortæl venner, familie og kolleger om Den lille Lommebog på Internettet - klik her

www.mitchi.dk www.knaldtilbud.dk www.slagtilbud.dk www.mirakelpriser.dk www.sparsom.dk www.webrotation.dk www.diodenet.dk www.lowenergy.dk www.lowpower.dk www.lysshop.dk www.softlight.dk www.blichfang.dk www.lommebog.dk www.thorningby.dk www.fjordnorge.dk www.livida.dk www.yasmina.dk www.jotne.dk www.scantrold.dk www.glemsom.dk www.kiksetjulelys.dk www.lysshoppen.dk www.fotoalarm.dk